top of page

καταστατικό κόμματος ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-Ταυτότητα ΚεντρώωνΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ –Ταυτότητα Κεντρώων,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

α. Στην Αθήνα την Παρασκευή 17-6-2016 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ –Ταυτότητα Κεντρώων», με διάρκεια λειτουργίας τα 8 έτη για την εκπλήρωση του σκοπού της τελικής διαγραφής των χρεών και της αναδιοργάνωσης της χώρας, όπως ορίζονται στον παρόν καταστατικό και με δικαίωμα ανανέωσης της λειτουργίας του μετά από απόφαση της Τακτικής Ενώσεως όταν αιτιολογημένα οι πολιτικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Το παρόν καταστατικό ορίστηκε με την ιδρυτική ένωση που πραγματοποιήθηκε την ημέρα ιδρύσεως του κόμματος.

β. οι θέσεις, η δράση, η οργάνωση και η λειτουργία του κόμματος απηχούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

γ. Έμβλημα του κόμματος είναι το άλογο που ανεμίζεται η χαίτη του με πορτοκαλί χρώμα, από κάτω η λέξη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με μπλε κεφαλαία γράμματα και από κάτω η λέξη Ταυτότητα και δίπλα η λέξη Κεντρώων με πεζά γράμματα και οι δύο και με γραμματοσειρά που να περιβάλλεται από πορτοκαλί και λευκό φόντο, όπως το ακόλουθο σχέδιο.

δ. Το έμβλημα συνοδεύεται από τις λέξεις ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων

ε. Η έδρα του κόμματος ορίζεται η Αθήνα και βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου 8-10 όπισθεν πλατείας Κάνιγγος μετά από παραχώρηση στο υπάρχον κοινό γραφείο του πολιτικού φορέα με την επωνυμία «Ταυτότητα forum» και του συλλόγου με την επωνυμία «Ταυτότητα Δανειοληπτών». Το κόμμα μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, επιτροπές και γραφεία σε όλη τη Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ. Το κόμμα δύναται να αλλάζει έδρα με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από εισήγηση της πολιτικής ενότητας της.

ζ. Αυτοδίκαια με το παρόν καταστατικό όλα τα υπάρχοντα αλλά και τα μελλοντικά γραφεία του σωματείου με την επωνυμία «Ταυτότητα Δανειοληπτών» και το διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» το οποίο είναι αναγνωρισμένο επίσημα με την υπ’ αρ. 4236/2007 απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών - εκούσια δικαιοδοσία και έχει έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 Γκύζη, παραχωρούνται προς χρήση προς το κόμμα ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων, το οποίο και αποδέχεται την παραχώρηση προκειμένου να ασκεί μέσα από τα γραφεία αυτά τον εκ του καταστατικού σκοπό του, χρησιμοποιώντας για την εκπλήρωσή του όλα τα μέσα που προβλέπονται και ν’ αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες.

η. Το κόμμα ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – Ταυτότητα Κεντρώων είναι ελληνικό κεντρώο πολιτικό κόμμα. Ως ιδρυτικός Πρόεδρος ορίζεται ο Μπαρτζώκης Γιώργος που είναι ο Πρόεδρος του πολιτικού κινήματος των δανειοληπτών «Ταυτότητα forum» και της καταναλωτικής οργάνωσης «Ταυτότητα Δανειοληπτών». Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ο Βερώνης Ιωάννης πρώην στέλεχος του κόμματος Ένωση Κεντρώων.

Άρθρο 2

Αρχές –πολιτικοί στόχοι

α. Το κόμμα «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ - Ταυτότητα Κεντρώων» είναι πολιτικό κόμμα με αρχές που βρίσκονται στο Πατριωτικό ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της Ελλάδας που έφτασε η ώρα να λάβει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ. Δεν έχει ιδεολογικές προκαταλήψεις για την δεξιά ή την αριστερά. Είναι κόμμα λόμπυ που εκπροσωπεί τα εκατομμύρια Ελλήνων δανειοληπτών και των οικογενειών τους.

Οι αρχές της ελεύθερης ιδιωτικής έκφρασης της προσωπικότητας του πολίτη, της ανάπτυξης του οικονομικού μοντέλου της Ελλάδας με την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης με την επενδυτική θέση που πρέπει να έχει για την δημιουργία επενδύσεων και θέσεων εργασίας (εφαρμόζοντας την Κεϋσιανή Οικονομική θεωρεία περί δημόσιας στήριξης).

β. Στόχος η ανάδειξη κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα εκσυγχρονίσει και θα αναδιοργανώσει το κράτος καθιστώντας το φιλικό στον πολίτη-φυσικό πρόσωπο που θα διαβιώνει στην επικράτεια με δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ασφάλεια και αγάπη.

γ. Φιλοδοξία μας η εξέλιξη της πατρίδας μας σε δυνατό παράγοντα διεύρυνσης του ευρωπαϊκού σχεδιασμού της με ισχυρή συμμετοχή στους θεσμούς της Ευρώπης, την διεθνή επαφή με όλους τους οργανισμούς και τις χώρες του κόσμου, η αξιοπρεπής διαβίωση για τους κατοίκους της Ελλάδας με προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, με εργασία για όλους, με κοινωνική αγάπη στους ανήμπορους, με παιδεία, με πολιτισμό χωρίς να απεμπολούμε την Εθνική Ταυτότητα μας.

δ. Είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας μας , όμως με γνώμονα και βάση πρωταρχικά την Ελληνική Ταυτότητα και κυριαρχία μας.

Άρθρο 3

α. Μέλος του κόμματος «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων» μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης – φυσικό πρόσωπο ή Έλληνας ομογενής ή οποιοσδήποτε πολίτης χώρας - μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης εφόσον έχει το δικαίωμα του εκλέγειν σε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και που δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, είναι τουλάχιστον 18 ετών και αποδέχεται πλήρως το παρόν καταστατικό.

β. Τα μέλη του κόμματος συμπαρίστανται και αλληλοβοηθούν σε όποιο μέλος υφίσταται επαγγελματικές, κοινωνικές ή πολιτικές επιθέσεις λόγω της πολιτικής δραστηριότητάς του στο κόμμα.

γ. Τα ιδρυτικά μέλη που θα υπογράψουν το παρόν καταστατικό είναι αυτοδίκαια πολιτευτές του κόμματος και θα συμμετέχουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Άρθρο 4

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

α. Τα μέλη εγγράφονται στο κόμμα με αίτησή τους προς την Πολιτική Επιτροπή με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που υπάρχει και στην ιστοσελίδα του κόμματος «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων» και την επισήμανση της αστυνομικής Ταυτότητάς τους για τους Έλληνες πολίτες ή τα έγγραφα Ομογενών και πολιτών Ευρωπαϊκής ένωσης.

β. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόλις εξεταστούν οι προϋποθέσεις εγγραφής και η ιδιότητα μέλους αποκτάται επίσημα αυτοδίκαια και είναι ταμιακώς τακτοποιημένα οι υποχρεώσεις του μέλους.

γ. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις κομματικές διαδικασίες, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του κόμματος και στο μητρώο μελών του κόμματος, αν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, όπως, αυτές ορίζονται από τα όργανα του κόμματος.

δ. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει το καταστατικό τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του οργάνου του κόμματος.

ε. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από την ιδιότητά τους με μία απλή υπογεγραμμένη δήλωσή τους προς την Πολιτική επιτροπή

στ. Μέλη που παραιτούνται χάνουν την θέση τους στα όργανα του κόμματος που είχαν εκλέγει

ζ. Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της επιτροπής δεοντολογίας του κόμματος αν:

 • με δημόσιες δηλώσεις του εκτός κόμματος αντιτίθεται στις βασικές αρχές του κόμματος όπως αυτές προκύπτουν από το παρόν καταστατικό η ψηφίζονται στο ανώτατο όργανο του κόμματος την Ένωση

 • με αντικαταστατικές ενέργειες πλήττει την αξιοπιστία των οργάνων κόμματος

 • δεν αναγνωρίζει τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων

 • δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του

η. Μέλη του κόμματος «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων» έχουν δικαίωμα κατοχής οποιουδήποτε οργάνου του κόμματος με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα καταστατικό μας.

Άρθρο 5

Όργανα του κόμματος

Τα όργανα του κόμματος είναι:

1. Η Ένωση (όλα τα μέλη)

2. Η Πολιτική επιτροπή (9μελής )

3. Η Πολιτική Οργάνωση (21μελής)

4. Ο Πρόεδρος

5. Ο Αντιπρόεδρος

5. Η Επιτροπή δεοντολογίας (5μελής)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6. Τακτική Ένωση

Η Ένωση είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος, αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής μέσα στα πλαίσια των αρχών και στόχων του κόμματος, όπως ορίζονται στο παρόν καταστατικό και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα τροποποίησης του καταστατικού του κόμματος μετά από προτάσεις των οργάνων του. Η ένωση είναι τακτική μία φορά στα τέσσερα χρόνια όπου και συνέρχεται τρεις μήνες μετά τις Εθνικές βουλευτικές εκλογές που θα προηγηθούν για να ασχοληθεί αποκλειστικά με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, την διατύπωση όλων των απόψεων των μελών μας και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Επίσης θα οριστούν ομάδες εργασίας ανασυγκρότησης του κόμματος με βάση τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων των εθνικών εκλογών και ποιο θα πρέπει να είναι το νέο στίγμα του κόμματος των Ελλήνων δανειοληπτών.

Η ένωση μπορεί να είναι έκτακτη όταν με απόφασή της το γνωματεύσει η πολιτική επιτροπή κατά πλειοψηφία και το εισηγείται στον Πρόεδρο ο οποίος και θα αποφασίσει την πραγματοποίησή της ή το αποφασίσει το ½ των οικονομικών τακτοποιημένων μελών του κόμματος και ο σκοπός της είναι οι έκτακτες ανάγκες του κόμματος για να πάρει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον της Ελλάδας.

Η ένωση διεξάγεται με την ευθύνη τριμελούς Προεδρείου το οποίο και επιλέγεται από την πολιτική επιτροπή μετά από πρόταση του Προέδρου του κόμματος. Μέλη της Ένωσης αυτοδικαίως είναι όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του κόμματος και τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες και ψηφοφορίες της Ενώσεως.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με μυστική ψηφοφορία των μελών της Ένωσης με δικαίωμα αναγραφής σταυρών προτίμησης στους υποψήφιους που θα δηλώσουν υποψηφιότητα στο Προεδρείο σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο όσες και οι θέσεις των οργάνων.

Η ένωση εκλέγει την Πολιτική επιτροπή, την Πολιτική Οργάνωση (21μελής), τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και την Επιτροπή δεοντολογίας (5μελής). Αυτοδικαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι ex-officio μέλη της Πολιτικής επιτροπής και της Πολιτικής Ενότητας.

Στην τακτική ένωση μπορεί να τροποποιηθεί το καταστατικό μας με ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των ψηφισάντων.

Άρθρο 7: Η Πολιτική επιτροπή

Η Πολιτική επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του κόμματος, η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, στο κεντρικό γραφείο με δυνατότητα συνεδρίασης και σε άλλα κατά τόπους γραφεία του κόμματος. Αποτελείται από 9 μέλη όπως εκλέγονται στην τακτική ένωση. Έχει απαρτία όταν τουλάχιστον συνεδριάζουν 5 μέλη, υλοποιεί τις αποφάσεις της Ένωσης και της Πολιτικής Οργάνωσης, συζητά προτάσεις που προτείνουν τα μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με φανερή ψηφοφορία για διοικητικά, οργανωτικά και άλλα θέματα που δεν αφορούν το ήδη υπάρχον καταστατικό μας, εκτός τις πολιτικές θέσεις της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Η θητεία της πολιτικής επιτροπής είναι τετραετής μεταξύ των δύο τακτικών ενώσεων. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη και της Πολιτικής οργάνωσης και της Επιτροπής δεοντολογίας, εκτός των δύο ex-officio μελών της του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου του κόμματος.

Τα μέλη της Πολιτικής επιτροπής τίθενται επικεφαλής των λειτουργικών ενοτήτων του προγράμματός μας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, και της ΝΕΟΛΑΙΑΣ και συντονίζουν τις δραστηριότητές των με ορισμό μελών των λειτουργικών ενοτήτων και επιτροπών που θα επικαιροποιούν το πρόγραμμά μας. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ενός εκ των μελών της, ορίζεται μέλος που θα αναπληρώσει τη θέση ο πρώτος επιλαχών από την ψηφοφορία εκλογής του στην τακτική ένωση και στην συνέχεια εάν δεν καλυφτεί η θέση ορίζεται από τον πρόεδρο.

Άρθρο 8: Η Πολιτική Οργάνωση

Η Πολιτική Οργάνωση είναι το ανώτερο οργανωτικό όργανο του κόμματος η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες. Αποτελείται από 21 μέλη όπως εκλέγονται στην τακτική ένωση, έχει απαρτία όταν τουλάχιστον συνεδριάζουν 11 μέλη, συζητούν, προτείνουν τα μέλη της και γνωμοδοτεί με αποφάσεις που λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία προς τον Πρόεδρο και την πολιτική επιτροπή για πολιτικά ζητήματα και οργανωτικά θέματα του κόμματος και την προβολή του κόμματος σε κάθε κοινωνικό ,οικονομικό και πολιτιστικό χώρο της πατρίδας μας. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ενός εκ των μελών της τότε ορίζεται μέλος που θα αναπληρώσει τη θέση ο πρώτος επιλαχών από την ψηφοφορία εκλογής της στην τακτική ένωση και στην συνέχεια εάν δεν καλυφτεί η θέση ορίζεται από τον πρόεδρο.

Άρθρο 9: Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος και εκφράζει τις θέσεις του καταστατικού του και των αποφάσεων των οργάνων του ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – Ταυτότητα Κεντρώων

1. Η Ένωση

2. Η Πολιτική επιτροπή

3. Η Πολιτική Οργάνωση

4. Ο Αντιπρόεδρος

5. Η Επιτροπή δεοντολογίας (5μελής)

Ο πρόεδρος ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της οργάνωσης Ταυτότητα δανειοληπτών εκπροσωπεί το κόμμα εντός και εκτός της Εθνικής κυριαρχίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενεργεί εξ ονόματός του σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, στα Ελληνικά δικαστήρια και με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή με τράπεζες ή με φυσικό πρόσωπο.

Είναι μέλος και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής επιτροπής και της Πολιτικής Οργάνωσης καθώς και σε επιτροπές που σχηματίζονται μετά από αποφάσεις των οργάνων του κόμματος όπως ορίζονται σ’ αυτές.

Ο πρόεδρος εκλέγεται από μία ανοικτή δημοκρατική ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια που γίνεται βάσει συνεδρίασης της Ένωσης του ανώτερου οργάνου του κόμματος όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος και μπορεί να υπάρχουν καταστήματα ψηφοφορίας εκτός του χώρου συνεδρίασης της Ένωσης στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας.

Σε περίπτωση περισσοτέρων των 2 συνυποψηφίων για την θέση του προέδρου αν κάποιος δεν λάβει το 50 % + μία επιπλέον ψήφος επί των ψηφισάντων, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους που αναδείχτηκαν και πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συμπληρώσει την απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων στο β΄ γύρο που θα λάβει χώρα μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την πρώτη ψηφοφορία.

Για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του κόμματος και δεν προκύπτει σαφώς από τις παρούσες αρχές, αποφασίζει ο Πρόεδρος μετά από εισηγήσεις των οργάνων του κόμματος.

Άρθρο 10: Ο Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται απόλυτα με τον πρόεδρο, εκπροσωπεί το κόμμα όταν κωλύεται ο Πρόεδρος, παραβρίσκεται σε εκδηλώσεις πολιτικού κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου εκπροσωπώντας τον πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος.

Είναι μέλος της Πολιτικής επιτροπής και της Πολιτικής Οργάνωσης.

Ο Αντιπρόεδρος μαζί με τον πρόεδρο οργανώνει το γραφείο τύπου του κόμματος και είναι υπεύθυνος για την ραδιοτηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή των αρχών και θέσεων του κόμματός μας.

Εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία από μία ανοικτή δημοκρατική ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια που γίνεται βάσει της συνεδρίασης της Ένωσης του ανώτερου οργάνου του κόμματος όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος και μπορεί να υπάρχουν καταστήματα ψηφοφορίας εκτός του χώρου συνεδρίασης της Ένωσης στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας.

Άρθρο 11: Η Επιτροπή δεοντολογίας (5μελής)

Αποτελείται από 5 μέλη εκλεγόμενα με ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια από την Ένωση από πρόσωπα που δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο του κόμματος εκτός της Ένωσης και ελέγχει πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του μετά από εισήγηση του Προέδρου και επιβάλει τις κυρώσεις: α. επίπληξη, β. αναστολή ιδιότητας μέλους γ. οριστική διαγραφή όταν έχει ήδη άλλες συνολικά τρεις αναστολές ιδιότητες μέλους.

Κάθε παραπομπή πειθαρχικού παραπτώματος για παραβίαση του καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων του κόμματος συνοδεύεται πάντοτε από απολογία του μέλους που παραπέμπεται αν το επιθυμεί πριν βγει η απόφασή της.

Άρθρο 12

Πολιτικές θέσεις του κόμματος

Ορίζονται στις:

α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ,

Την δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα

 • Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 5.000.000 Ελλήνων Δανειοληπτών και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και αυτών που θα προστεθούν μετέπειτα, με επαναοριοθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, αναλόγως τις μίκρο και μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν, προκειμένου να επανενταχθούν μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της πατρίδας μας.

 • Την διαγραφή σε μεγάλο ποσοστό των ιδιωτικών χρεών δανειοληπτών προς τις τράπεζες.

 • Ως Έλληνες δανειολήπτες έφτασε η ώρα μας η ώρα των νοικοκυραίων, αυτών των οραματιστών που επένδυσαν σε γη και σε κεφάλαια για την ανάπτυξη της χώρας μας να λάβουμε πολιτική έκφραση .

Εμείς κάναμε το χρέος στην ανάπτυξη της πατρίδας μας, σχεδιάσαμε, προγραμματίσαμε, αιτηθήκαμε στους πιστωτές μας και λάβαμε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας, ΕΠΕΝΔΥΣΑΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

 • με επιδοτήσεις στην λειτουργία νέων επιχειρήσεων,

 • πρόσληψη νέων ανέργων που για τέσσερα έτη ο κρατικός προϋπολογισμός θα πληρώνει την ασφαλιστική κάλυψή τους,

 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των προϊόντων διατροφής όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα,

 • των τουριστικών επιχειρήσεων,

 • των επιχειρήσεων διαδικτύου με ειδικά κίνητρα για την δημιουργία τους,

 • την ενίσχυση των υπαιθρίων αγορών με σταθερά πλαίσια.

 • την παροχή κινήτρων για ενοικίαση των ακίνητων Ελλήνων πολιτών.

 • την οριοθέτηση του ΦΠΑ με ελάχιστο ποσοστό στο 5 % που θα επιβαρύνει επιπλέον τις τιμές πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

 • την αλλαγή φορολογικής κλίμακας με μέση κλίμακα το 15 % επί του εισοδήματος.

 • την ευνοϊκή μεταχείριση Ελληνικών επιχειρήσεων που η έδρα τους βρίσκεται έως 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα της χώρας.

Δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης του δημοσίου

 • Την διαγραφή των δυσβάσταχτων χρεών της πατρίδας μας (310 δις σήμερα) σε τέτοιο ποσοστό και βαθμό που να μπορεί μόνη της η Ελληνική μίκρο και μακροοικονομία να ανταποκριθεί και να δημιουργεί ανάπτυξη επί του ΑΕΠ της.

 • Σε περίπτωση μη συναινετικής μαζί με τους δανειστές διαγραφής του χρέους της πατρίδας μας, την χρησιμοποίηση εθνικού νομίσματος με την ονομασία ΕΛΑ με ισοτιμία 1 ΕΥΡΩ προς 1 ΕΛΑ στις συναλλαγές πληρωμών του δημοσίου τομέα λόγω ελλείψεων χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ όσο δεν διαγράφεται μεγάλος μέρος του εθνικού χρέους μας.

 • Παραχωρήσεις δημοσίου τομέα σε μεγάλες κοινοπραξίες για την παραγωγή νέου αφανούς πλούτου που θα επιστρέφει στο δημόσιο συμφέρον της Ελλάδας.

 • Την κατασκευή όλων των αξόνων που τέμνουν κάθετα και οριζόντια την χώρα μας,

 • άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη σύνορα Σκοπίων,

 • άξονας Καλαμάτα – Πάτρα – Ιωάννινα – Μαυρομάτι σύνορα Αλβανίας,

 • άξονας Ηγουμενίτσα - Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, κήποι σύνορα Τουρκίας

 • άξονας Βόλος – Λάρισα – Λαμία - Πάτρα

 • άξονας Χανιά - Ρέθυμνο – Ηράκλειο - Σητεία

 • άξονας Λάρισα – Κοζάνη - Καστοριά – Κρυσταλλοπηγή σύνορα Αλβανίας

 • άξονας Λάρισα Τρίκαλα -Ιωάννινα Ηγουμενίτσα

 • άξονας Σπάρτη-Τρίπολη-Πύργος

 • άξονας Ηγουμενίτσα Καστοριά - Φλώρινα – Κιλκίς (δυτικός διασυνοριακός δρόμος)

 • Διπλή ζεύξη Μαλιακού – Ένωση με Βόρεια Εύβοια

 • Αποστολή δορυφόρου επικοινωνιών, διαδικτύου στο διάστημα

 • Κατασκευή και λειτουργία διαδρόμων υδροπλάνων στα Ιωάννινα, Λίμνη Πλαστήρα, Σκόπελο, Σαμοθράκη, Αγιόκαμπο Λάρισας, Σκοτίνα Πιερίας, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Φλοίσβο Αττικής, Πάτρα, Πρέβεζα, Χαλκίδα, Σίφνος, Φολέγανδρος κ.α.

 • Ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκα –Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα

 • Ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική σύνδεση Πλατύ – Βέροια –Κοζάνη – Καστοριά - Φλώρινα

 • Ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική σύνδεση Βόλος - Λάρισα Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα

 • Ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική σύνδεση Κιάτο-Πάτρα-Πύργος-Καλαμάτα

 • Διεκδίκηση ανάληψης διοργάνωσης από την Ελλάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου (mundial) του 2030

 • Αναβίωση και διοργάνωση από την Ελλάδα των Αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων.

β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ,

 • Ενίσχυση της συνεργασίας με τις περίπου 200 χώρες του κόσμου με άνοιγμα νέων πρεσβειών και προξενείων.

 • Επικοινωνία με όλους τους ομογενείς και τους συλλόγους τους με παροχή οικονομικής βοήθειας

 • Συνεργασίες με Ομογενείς ιδιαίτερα των ΗΠΑ, Γερμανίας, Κάτω Ιταλίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Νότιας Αφρικής και Αυστραλίας.

 • Ενίσχυση ιδιαίτερα των δεσμών μας με την Ελληνική Ταυτότητα των ομογενών της Βορείου Ηπείρου, της Βορείου Αρχαίας Μακεδονίας, της Ανατολικής Ρωμυλίας και της Ανατολικής Θράκης με δικαίωμα εκπροσώπησης τους στο Ελληνικό κοινοβούλιο.

 • Προτάσσεις για σύσταση κοινής εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής μεταξύ της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα με οριζόμενους κοινούς υπουργούς.

 • Την εγκατάσταση σε κλεισμένα φυλαγμένα κέντρα των προσφύγων και λαθρομεταναστών έως ότου αποχωρήσουν από την Ελλάδα προς Ευρώπη ή προς Ασία και Αφρική

 • Ο ορισμός του πρόσφυγα γίνεται όταν τα άτομα προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη συνορευόμενης μόνο χώρας με την Ελλάδα.

 • Της έναρξης διαπραγματεύσεων για ένταξη μέρους μόνο της Τούρκικης κυριαρχίας της Ανατολικής Θράκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί ιστορικά και γεωγραφικά Ευρωπαϊκό έδαφος ( όπως Γαλλικές αποικίες).

 • Προσδιορισμός στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων και επίλυση αυτής της διαφοράς με βάση την γεωγραφική περιοχή, με κυρίαρχη ονομασία «Βαρντάσκα».

 • Ενίσχυση δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας στους Αγίους Σαράντα, στο Αργυρόκαστρο, στο Μοναστήρι, στο Βάνσκο, στην Φιλιππούπολη, στην Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με τις κυρίαρχες χώρες, στα πλαίσια της βοήθειας σε Έλληνες ομογενής και τουρίστες που τις επισκέπτονται.

γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • την αλλαγή του δόγματος άμυνας σε στρατιωτική ισχύς της ελληνικής δημοκρατίας.

 • την επαγγελματική ενίσχυση της στρατιωτική δύναμης των στρατιωτικών σωμάτων.

 • Την λειτουργία των σωμάτων και για την πολιτική προστασία των Ελλήνων πολιτών

 • Ο αρχηγός των σωμάτων επιλέγεται δημοκρατικά από το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων

 • Ένταξη στρατοπέδων στην κοινωνική ζωή κάθε περιοχής με παραχώρηση χώρων στους δήμους.

δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Κατάργηση ως εργάσιμης ημέρας της Παρασκευής λόγω μείωσης οικονομικής δραστηριότητας (δημόσιας και ιδιωτικής), της ενεργειακής μείωσης, και της ενίσχυσης της ταυτότητας της ελληνικής υπαίθρου (χωριά, θέρετρα).

 • Δυνατότητα καθιέρωσης πολλαπλής συμβίωσης σε ετερόφυλα ζευγάρια με αναμόρφωση οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.

ε. ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 • ενιαίο σύστημα υγείας με ελεύθερη επιλογή Ιατρού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ταυτόχρονα κατάργηση του ΠΕΔΥ.

 • Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας με δημοτικά ιατρεία και κέντρα υγείας.

 • κατάργηση του ΙΚΑ ως υγειονομικού φορέα και διατήρηση του μόνο ως ασφαλιστικού φορέα

στ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • Αναμόρφωση του γραπτού λόγου Ελληνικής γλώσσας με κατάργηση φωνηέντων για διευκόλυνση των γραφόντων. (η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση μετά το μονοτονικό σύστημα γραφή)

 • Δημιουργία και ανάπτυξη ιδιωτικών πανεπιστημίων από τους Δήμους και κοινωνικούς συλλόγους

 • Καθιέρωση του μαθήματος της τοπικής ιστορίας που θα αναδείξει στα παιδιά μας την ταυτότητα της κάθε περιοχής.

 • Κατάργηση Πανελληνίων εξετάσεων με ελεύθερη επιλογή από τα ΑΕΙ και σπουδαστικά ιδρύματα της χώρας.

ζ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Ένωση όλων των αρχαίων θεάτρων της Χώρας σε ένα ενιαίο διοικητικό καθεστώς με προβολή της Αρχαίας καταβολής των Ελλήνων κάθε ημέρα του χρόνου μέσα από ποικίλες δράσεις σ’ αυτά.

 • Δυνατότητα ερασιτεχνών καλλιτεχνών να παρουσιάζουν έργα τους στις δομές του υπουργείου Πολιτισμού.

 • Ανοικτό σχολείο σε πολιτιστικές δραστηριότητας της γειτονίας.

 • Καθιέρωση Ενιαίου μητρώου πολιτιστικών συλλόγων.

ΝΕΟΛΑΙΑ

Συγκροτείται νεολαία του κόμματος που θα αναδεικνύει τα θέματα και προβλήματά της , ιδιαίτερα της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει του νέους και θα προσπαθήσει με διαφόρους τρόπους εύρεσης εργασίας να περιορίσει έως να λύσει αυτά. Εκπρόσωπός της θα συμμετέχει στην Πολιτική Επιτροπή και θα υπάγεται κατευθείαν στον Πρόεδρο του κόμματος.

Άρθρο 13

 • Διαχειριστής

Με απόφαση του Προέδρου του κόμματος ορίζεται για συγκεκριμένη χρονικά θητεία ο Διαχειριστής του κόμματος, ο οποίος διαχειρίζεται τα οικονομικά του κόμματος κι έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες που έχουν οι διαχειριστές των εταιρειών που τηρούν Λογιστικά Βιβλία. Το όνομα του Διαχειριστή γνωστοποιείται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 21 του ν.3023/2002, ενώ μόνο αυτός είναι υπόχρεος στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν.3213/2003.

Άρθρο 14


 • Εκπρόσωπος Τύπου

 • Με απόφαση προέδρου ορίζεται Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προβολή των πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τύπο. Έχει την ευθύνη για την λειτουργία και ενημέρωση πλατφόρμας -ιστοσελίδας και εφημερίδας του κόμματος.

Άρθρο 15

 • Κοινοβουλευτική Ομάδα

Αποτελείται από τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές που εκλέχθηκαν στην Ελληνική βουλή και την Ευρωβουλή και ανήκουν στο κόμμα «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – Ταυτότητα Κεντρώων».

Άρθρο 16

Οικονομικοί πόροι του κόμματος

Οικονομικοί πόροι του κόμματος είναι η οικονομική συνεισφορά των μελών, οι ενισχύσεις φίλων του κόμματος, δωρεές, κληρονομιές, εισπράξεις από εκδηλώσεις, δραστηριότητες και έκδοση κουπονιών.

Άρθρο 17

Τα 9 μέλη της Πολιτικής επιτροπής ορίζονται με την ιδρυτική ένωση και αποτελούνται από τους:

1. Μπαρτζώκη Γεώργιο του Νικολάου

2. Βερώνη Ιωάννη του Νικολάου

3. Στυλογιάννη Μιχαήλ του Σπυρίδων

4. Νικολαϊδη Ιωάννη του Γρηγορίου

5. Μπελτέ Ανδρονίκη του Αστερίου

6.Γκαραβέλο Αθανάσιο του Στεφάνου

7.Ζέλιο Γεώργιο του Νικολάου

8.Ασλανίδη Παύλο του Ιωάννη

9. Κολοβό Απόστολο του Παρασκευά

Άρθρο 18

Η παρούσα ιδρυτική δακήρυξη καταστατικό του κόμματος υποβάλλεται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Featured Posts