καταστατικό κόμματος ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-Ταυτότητα ΚεντρώωνΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ –Ταυτότητα Κεντρώων,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

α. Στην Αθήνα την Παρασκευή 17-6-2016 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ –Ταυτότητα Κεντρώων», με διάρκεια λειτουργίας τα 8 έτη για την εκπλήρωση του σκοπού της τελικής διαγραφής των χρεών και της αναδιοργάνωσης της χώρας, όπως ορίζονται στον παρόν καταστατικό και με δικαίωμα ανανέωσης της λειτουργίας του μετά από απόφαση της Τακτικής Ενώσεως όταν αιτιολογημένα οι πολιτικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Το παρόν καταστατικό ορίστηκε με την ιδρυτική ένωση που πραγματοποιήθηκε την ημέρα ιδρύσεως του κόμματος.

β. οι θέσεις, η δράση, η οργάνωση και η λειτουργία του κόμματος απηχούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

γ. Έμβλημα του κόμματος είναι το άλογο που ανεμίζεται η χαίτη του με πορτοκαλί χρώμα, από κάτω η λέξη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με μπλε κεφαλαία γράμματα και από κάτω η λέξη Ταυτότητα και δίπλα η λέξη Κεντρώων με πεζά γράμματα και οι δύο και με γραμματοσειρά που να περιβάλλεται από πορτοκαλί και λευκό φόντο, όπως το ακόλουθο σχέδιο.

δ. Το έμβλημα συνοδεύεται από τις λέξεις ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων

ε. Η έδρα του κόμματος ορίζεται η Αθήνα και βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου 8-10 όπισθεν πλατείας Κάνιγγος μετά από παραχώρηση στο υπάρχον κοινό γραφείο του πολιτικού φορέα με την επωνυμία «Ταυτότητα forum» και του συλλόγου με την επωνυμία «Ταυτότητα Δανειοληπτών». Το κόμμα μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, επιτροπές και γραφεία σε όλη τη Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ. Το κόμμα δύναται να αλλάζει έδρα με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από εισήγηση της πολιτικής ενότητας της.

ζ. Αυτοδίκαια με το παρόν καταστατικό όλα τα υπάρχοντα αλλά και τα μελλοντικά γραφεία του σωματείου με την επωνυμία «Ταυτότητα Δανειοληπτών» και το διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» το οποίο είναι αναγνωρισμένο επίσημα με την υπ’ αρ. 4236/2007 απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών - εκούσια δικαιοδοσία και έχει έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 Γκύζη, παραχωρούνται προς χρήση προς το κόμμα ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων, το οποίο και αποδέχεται την παραχώρηση προκειμένου να ασκεί μέσα από τα γραφεία αυτά τον εκ του καταστατικού σκοπό του, χρησιμοποιώντας για την εκπλήρωσή του όλα τα μέσα που προβλέπονται και ν’ αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες.

η. Το κόμμα ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – Ταυτότητα Κεντρώων είναι ελληνικό κεντρώο πολιτικό κόμμα. Ως ιδρυτικός Πρόεδρος ορίζεται ο Μπαρτζώκης Γιώργος που είναι ο Πρόεδρος του πολιτικού κινήματος των δανειοληπτών «Ταυτότητα forum» και της καταναλωτικής οργάνωσης «Ταυτότητα Δανειοληπτών». Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ο Βερώνης Ιωάννης πρώην στέλεχος του κόμματος Ένωση Κεντρώων.

Άρθρο 2

Αρχές –πολιτικοί στόχοι

α. Το κόμμα «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ - Ταυτότητα Κεντρώων» είναι πολιτικό κόμμα με αρχές που βρίσκονται στο Πατριωτικό ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της Ελλάδας που έφτασε η ώρα να λάβει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ. Δεν έχει ιδεολογικές προκαταλήψεις για την δεξιά ή την αριστερά. Είναι κόμμα λόμπυ που εκπροσωπεί τα εκατομμύρια Ελλήνων δανειοληπτών και των οικογενειών τους.

Οι αρχές της ελεύθερης ιδιωτικής έκφρασης της προσωπικότητας του πολίτη, της ανάπτυξης του οικονομικού μοντέλου της Ελλάδας με την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης με την επενδυτική θέση που πρέπει να έχει για την δημιουργία επενδύσεων και θέσεων εργασίας (εφαρμόζοντας την Κεϋσιανή Οικονομική θεωρεία περί δημόσιας στήριξης).

β. Στόχος η ανάδειξη κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα εκσυγχρονίσει και θα αναδιοργανώσει το κράτος καθιστώντας το φιλικό στον πολίτη-φυσικό πρόσωπο που θα διαβιώνει στην επικράτεια με δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ασφάλεια και αγάπη.

γ. Φιλοδοξία μας η εξέλιξη της πατρίδας μας σε δυνατό παράγοντα διεύρυνσης του ευρωπαϊκού σχεδιασμού της με ισχυρή συμμετοχή στους θεσμούς της Ευρώπης, την διεθνή επαφή με όλους τους οργανισμούς και τις χώρες του κόσμου, η αξιοπρεπής διαβίωση για τους κατοίκους της Ελλάδας με προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, με εργασία για όλους, με κοινωνική αγάπη στους ανήμπορους, με παιδεία, με πολιτισμό χωρίς να απεμπολούμε την Εθνική Ταυτότητα μας.

δ. Είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας μας , όμως με γνώμονα και βάση πρωταρχικά την Ελληνική Ταυτότητα και κυριαρχία μας.

Άρθρο 3

α. Μέλος του κόμματος «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων» μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης – φυσικό πρόσωπο ή Έλληνας ομογενής ή οποιοσδήποτε πολίτης χώρας - μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης εφόσον έχει το δικαίωμα του εκλέγειν σε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και που δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, είναι τουλάχιστον 18 ετών και αποδέχεται πλήρως το παρόν καταστατικό.

β. Τα μέλη του κόμματος συμπαρίστανται και αλληλοβοηθούν σε όποιο μέλος υφίσταται επαγγελματικές, κοινωνικές ή πολιτικές επιθέσεις λόγω της πολιτικής δραστηριότητάς του στο κόμμα.

γ. Τα ιδρυτικά μέλη που θα υπογράψουν το παρόν καταστατικό είναι αυτοδίκαια πολιτευτές του κόμματος και θα συμμετέχουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Άρθρο 4

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

α. Τα μέλη εγγράφονται στο κόμμα με αίτησή τους προς την Πολιτική Επιτροπή με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που υπάρχει και στην ιστοσελίδα του κόμματος «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ– Ταυτότητα Κεντρώων» και την επισήμανση της αστυνομικής Ταυτότητάς τους για τους Έλληνες πολίτες ή τα έγγραφα Ομογενών και πολιτών Ευρωπαϊκής ένωσης.

β. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόλις εξεταστούν οι προϋποθέσεις εγγραφής και η ιδιότητα μέλους αποκτάται επίσημα αυτοδίκαια και είναι ταμιακώς τακτοποιημένα οι υποχρεώσεις του μέλους.

γ. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις κομματικές διαδικασίες, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του κόμματος και στο μητρώο μελών του κόμματος, αν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, όπως, αυτές ορίζονται από τα όργανα του κόμματος.

δ. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει το καταστατικό τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του οργάνου του κόμματος.

ε. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από την ιδιότητά τους με μία απλή υπογεγραμμένη δήλωσή τους προς την Πολιτική επιτροπή

στ. Μέλη που παραιτούνται χάνουν την θέση τους στα όργανα του κόμματος που είχαν εκλέγει

ζ. Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της επιτροπής δεοντολογίας του κόμματος αν:

  • με δημόσιες δηλώσεις του εκτός κόμματος αντιτίθεται στις βασικές αρχές του κόμματος όπως αυτές προκύπτουν από το παρόν καταστατικό η ψηφίζονται στο ανώτα