10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ γραφειου Δανειοληπτων ΒΟΛΟΥ

Προς ΜΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133, 6977417052

Παράρτημα: ΒΟΛΟΥ οδός Κ.Καρτάλη 189 τηλ. 2421408744


Σας καλούμε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Δεκεμβρίου 2021 ΚΑΙ ώρα 12:00 στο γραφείο μας Ταυτότητα Δανειοληπτών επί της οδού Κ.Καρτάλη 189 τηλ. 2421408744 στα 10 χρόνια λειτουργιάς του γραφείου των ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ και θα παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές στιγμές αυτών των 10 ετών που βρισκόμαστε στο Κέντρο του Βόλου.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Featured Posts
Recent Posts