top of page

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ κατά του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης Α... ΛΑΡΙΣΑΣαπό κόμμα ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ –Ταυτότητα Κεντρώων» ,Μας ήρθαν από γονείς κηδεμόνες καταγγελίες το καταγγελλόμενο φροντιστήριο στην περιοχή του κέντρου της Λάρισας για το τρόπο λειτουργίας του μέσα στις απρόβλεπτες συνθήκες λειτουργίας λόγω covid 19.


Επειδή με βάση το αρχικό ΦΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2020 που όρισε την απόφαση για τη λειτουργία Φροντιστηρίων που ορίζει τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.

Υπήρχε στο άρθρο πρώτο Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας


Από την έναρξη του σχολικού και εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, οι μαθητές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, το κάθε είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών.

Άρθρο δεύτερο Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών

1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων κανόνων:

α. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους.

β. Αποφυγή συγχρωτισμού.

γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

δ. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.

ε. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζουν, ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, μαθητευόμενων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.


Επειδή με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69543 - ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους -

Και ως τελευταία αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 35169 – ΦΕΚ 2366/Β/5-6-2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) ναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των φροντιστηρίων (πλην των τμημάτων προετοιμασίας των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις), των κέντρων ξένων γλωσσών (πλην των τμημάτων για εξετάσεις γλωσσομάθειας) και των πάσης φύσεως συναφών δομών (εξαιρουμένων των φορέων διεξαγωγής εξετάσεων για πιστοποίηση δεξιοτήτων), μέχρι 14/6/2021.

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών προς τους μαθητές παραβιάστηκε από το εν λόγο φροντιστήριο συγκεκριμένα , δεν έλεγχε ποιος μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα, πόσες ώρες βρίσκεται σε λειτουργία ο υπολογιστής του μαθητή ,εάν παράλληλα με το μάθημα έπαιζε και ηλεκτρονικά games, δεν έκανε διαδραστικό μάθημα με ερωτοαπαντήσεις, και δεν υπήρχε φωνητική επικοινωνία των μαθητών τους με τον ανάλογο καθηγητή.

Επίσης καθηγητές μας δήλωσαν ότι ενώ ην σε αναστολή εργασίας αναγκαζόταν να λειτουργούν σε κρυφές αίθουσες για να παράγουν έργο, παράλληλα με τη καταβολή χρημάτων του υπουργείου Εργασίας λόγο αναστολής εργασίας τους .

Επίσης μας κατήγγελλαν με την καταβολή μέρους των διδακτών δεν ελάμβαναν καμία φορολογική απόδειξη παροχής υπηρεσιών και για την αιτιολογία λήξης τους.

Επειδή γονείς ζήτησαν λόγο απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών άρθρο 288 και 388 ΑΚ ζήτησαν ήδη από τα Χριστούγεννα του 2020 στο φροντιστήριο της Λάρισας μείωση των διδάκτρων κατά 30 % πράγμα που η διεύθυνση του αρνήθηκε λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι παρέχει το ίδιο έργο με τον υπολογιστή. Αυτό όμως εν τοις πράγμασι δεν διαπιστώθηκε και το έργο ήταν ελλιπές και απαράδεκτο και οι γονείς δικαιούνται να μην πληρώσουν δίδακτρα λόγο της αλλαγής όρων των συμβάσεων που συμφωνήσαν σμε το φροντιστήριο λόγο στέρησης της δια ζώσης εκπαίδευση.

Δηλώνουμε επίσης ότι την αντίστοιχη σχολική χρονιά 2019-2020 του εν λόγο φροντιστηρίου περιόρισε τα διδακτά του κατά 20 %.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την εν λόγο συμπεριφορά και ζητούμε για να μην έχουν γονείς μακροχρονίους δικαστικούς αγώνες με τις διευθύνσεις των φροντιστηρίων, τα υπουργεία ας διαμορφώσουν σαφέστατο νομοθετικό καθεστώς για αυτό το πανελλήνιο πρόβλημα και να μειώσουν τα διδακτά κατά τουλάχιστον 30 έως 40 % ανάλογα την κάθε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος της τηλεκπαίδευσης.

Αθήνα 2-7-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ


, οδός Ραγκαβή 101 , ΑΘΗΝΑ τηλ 2106457133


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page