top of page

ΖΗΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4605/01.04.2019 για προστασία κυρίας κατοικίας

ΖΗΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4605/01.04.2019 για προστασία κυρίας κατοικίας


Με τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης για τον Κορονοιό ο πολίτης είναι οικονομικά κατεστραμμένος και η Ελληνική εξουσία πρέπει να λογοδοτήσει.


Η πρώτη αυτοκτονία οικονομικά κατεστραμμένου με τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης για τον Κορονοιό είναι κοντά βλέποντας το κλίμα που επικρατεί στους επαγγελματικές με τα τεράστια έξοδα, που τους διακατέχουν κάθε μέρα και κάθε μήνα.

Αυτουργός θα είναι η Ελληνική εξουσία και θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτή την πολιτική.

Μία κυβέρνηση που ακούγοντας γιατρούς που δεν μπορούν να γιατρέψουν το «θανατικό» παίρνουν ακραία μέτρα περιοριστικά των συναλλαγών και της μικοοικονομίας και προσδίδουν την έλλειψη προσδοκίας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό .

Μέτρα με το κλείσιμο των υγειονομικά ενδιαφέροντος επιχειρήσεων, του λιανοεμπορίου , των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών καταστρέφουν τον οικονομικό ιστό και διαλύουν την οικονομική πίστη των πολιτών.

Δάνεια, υπηρεσίες πάνε όχι μόνο πίσω αλλά στο λάκκο του καιάδα με καμία πιθανότητας ανάκαμψης για το προσεχή 20 έτη.

Προσοχή στους κυβερνώντας με αυτή την πολιτική θα πεινάσουμε και όποιοι σωθούν από ιό , θα λιμοκτονήσουν οικονομικά .


Καλούμε τον Ελληνικό λαό να μην πληρώνει τις ΕΝΗΜΕΡΕΣ ή ΥΠΕΡΗΜΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ των ΔΑΝΕΙΩΝ του λόγω της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών στην κοινωνία με την έλευση του Κορονοϊου και το κλείσιμο όλης της οικονομικής δραστηριότητας .

Ο νόμος μας καλύπτει βάσει του άρθρου 288 και 388 του Αστικού κώδικά και φυσικά ο ειδικός περιβόητος νόμος Κατσέλη .

Ευελπιστούμε στην ανάκαμψη της οικονομίας μετά του πέρας των απαγορευτικών μέτρων της κυβέρνησης για να επανεξετάσουμε την στάση μας.

Με αίσθημα ευθύνης σας αγαπάμε όλους και θέλουμε να σας προστατεύουμε από τα κοράκια των τραπεζών που συνεχίζουν να σας τηλεφωνούν .


ΖΗΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για μετά τον Αυγουστο του 2020 του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4605 Τεύχος Α’ 52/01.04.2019 για προστασία κυρίας κατοικίας ο οποίος είναι ο εξής :

· Υπάγονται φυσικά πρόσωπα μικροέμποροι και έμποροι


· Δεν υπάγονται πρόσωπα που απορρίπτηκε ή έγινε δεκτή η αίτηση του ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ· Εμπορική αξία κατοικίας έως 175.000 ευρώ αν έχει επιχειρηματικά δάνεια και 250.000 ευρώ αν όχι


· Οικογενειακό εισόδημα 12.500 ΕΥΡΩ.


· Σύνολο οφειλών πάνω από 20.000 ΕΥΡΩ, ακίνητη περιουσία όλων των μελών οικογενείας εκτός κύριας κατοικίας έως 80.000 ΕΥΡΩ

· Καταθέσεις έως 15.000 ΕΥΡΩ

· Να υπάρχουν οφειλές σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων

· Συνολική οφειλή έως 130.000 ΕΥΡΩ ανά Τράπεζα ή 100.000 ΕΥΡΩ αν υπάρχουν και επιχειρηματικές οφειλές.

· Να έχει εγγραφεί υποθήκη κατοικία του οφειλέτη , οι οφειλές να καθυστερούν πριν από 31-12-2018

· Ρυθμίζει οφειλές άλλων προσώπων ο τρίτος κύριος που ενέγραψε υποθήκη στην κατοικία του, με οφειλές αυτών σε καθυστέρηση 90 ημερών.

· Ρυθμίζονται απαιτήσεις που μεταβιβάστηκαν σε funds ή υποκατέστησαν εγγυητή ή συνοφειλέτη

· Δεν ρυθμίζονται οφειλές με εγγυητή το δημόσιο.

· Δεν ρυθμίζονται οφειλές του πτωχευτικού άρθρου 99 του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62).

· Αξία του ακινήτου κύριας κατοικίας είναι η αντικειμενική, εκτός των αγρών εκτός σχεδίου αν δεν έχει προσδιοριστεί ορίζεται η εμπορική.

· Αξία του ακινήτου κύριας κατοικίας για την καταβολή δόσεων για την προστασία της είναι η εμπορική όπως την εκτιμήσει η τράπεζα.

· Αξία του ακινήτου κύριας κατοικίας για την καταβολή δόσεων για την προστασία της προσδιορίζεται βάσει του ιδανικού μεριδίου

· Όλη η διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

· Υποβολή αίτησης έως 31-12-2019

· Μία φορά δικαίωμα υποβολής αίτησης.

· Μπορεί να ξαναυποβληθεί αίτηση που έχει λάθη.

· Η πλατφόρμα ενημερώνει πριν την υποβολή αίτησης ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς.

· Η αίτηση κοινοποιείται από την πλατφόρμα στους πιστωτές.

· Μέσα σ’ ένα μήνα από κοινοποίηση ο πιστωτής υποβάλλει δική του πρόταση.

· Μπορεί να υποβληθεί κοινή πρόταση από τους πιστωτές.

· Μέσα σ ένα μήνα από προτάσεις τραπεζών ο οφειλέτης αν τις δέχεται ή όχι.

· Αν αποδεχτεί ο αιτών τότε δεν επιτρέπεται σ’ όλους τους πιστωτές να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία του.

· Εκτελεστός τίτλος είναι η πρόταση που έγινε αποδεκτή και που μπορεί ο πιστωτής να καταθέσει στο Ειρηνοδικείο.

· Η πρόταση που έγινε αποδεκτή μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών.

· η εκπροσώπηση του αιτούντα ή πιστωτή από δικηγόρο είναι προαιρετική

· Καταβάλλει το 120 % της εμπορικής αξίας κύριας κατοικίας του που υπολόγισαν οι τράπεζες, αν λιγότερα τα χρέη του τότε τα πληρώνει όλα σε δόσεις

· Καταβολή σε 25 έτη χωρίς να ξεπερνά ο οφειλέτης το 80 έτος του.

· Επιμερίζεται η δόση ανάλογα του ποσοστού συμμετοχής των πισσωτών θα πλειστηριαζόταν η κύρια κατοικία του.

· Συνεισφέρει το Δημόσιο στις οριζόμενες μηνιαίες καταβολές

· Μπορεί ο οφειλέτης να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του αν αποτύχει η πρώτη διαδικασία

· Αρμόδιο δικαστήριο Ειρηνοδικείο του τόπου κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

· Το δικαστήριο δικάζει εκούσια δικαιοδοσία μέσα σε 6 μήνες και η απόφαση βγαίνει σε 3 μήνες από συζήτηση

· Η αίτηση προς το δικαστήριο ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την απόρριψη του πρώτου σταδίου της πλατφόρμας

· Αν απορριφθεί η αίτηση στο δικαστήριο τότε αυτό επιβάλει χρηματική ποινή 1.500 ευρώ έως 5.000 ευρώ ή 5% της συνολικής οφειλής, της οποίας ζητήθηκε η ρύθμιση αν είναι ποσό μέσα στο ανωτέρω όριο.

· Η απόφαση συνιστά τίτλο εκτελεστό και μπορεί η τράπεζα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντος πλην της κύριας κατοικίας του και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει

· Η απόφαση μεταφορτώνεται στην πλατφόρμα μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο.

· Αν ο οφειλέτης κριθεί από την πλατφόρμα επιλέξιμος αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντος.

· Μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή από το δικαστή για αναστολή πλειστηριασμού με όρο καταβολής μισής δόσης .

· Μη επιλέξιμος οφειλέτης αναστέλλει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του με ασφαλιστικά μέτρα , σύμφωνα με το άρθρο 1000 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

· Μπορούν να επιβληθούν επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του αιτούντος εκτός πλειστηριασμού.


Comments


Featured Posts
Recent Posts