top of page

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗΝ. 4745/2020

(Ισχύει από 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Ν. 4745/2020

Προστίθενται στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010 άρθρα 4Α ως 4Κ με την εξής ερμηνεία του νόμου
Αιτήσεις νόμου Κατσέλη σε πρώτο μόνο βαθμό με συζήτηση μετά τις 15-06-2021 εισάγονται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με τα άρθρα 4Α έως 4Κ.

· Ισχύει για αρχικώς για ορισμένες αιτήσεις,

· μετ’ αναβολή,

· μετά από ματαίωση υπόθεσης.


Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα που υπέχει θέση κλήσης, αλλιώς δεν ισχύει η ασκηθείσα αίτηση.


Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους μέσω Δικηγόρου.


Με την αίτηση αίρεται το φορολογικό απόρρητο.


Επί ποινή απαραδέκτου η αίτηση υποβάλλεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες από 1-12-2020 έως 31-5-2021 ανάλογα την ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής αίτησης.

Αν η υπόθεση αναβάλλεται μετά την δημοσίευση του νόμου την 7/11/2020 σε δικάσιμο μετά από τις 15/06/2021 η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από 1/12/2020 έως 30/06/2021.

Το ίδιο ισχύει και για υποθέσεις που ματαιώνονται και υποχρεωτικά προσδιορίζονται για μετά τις 15/06/2021.


Η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία δικαστηρίου και ο γραμματέας δικαστηρίου συντάσσει πράξη κατάθεσης την οποία αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.


4ΣΤ

Η αίτηση με πράξη κατάθεσης κοινοποιούνται στον αιτούντα με email μέσω της πλατφόρμας. Οι επιδόσεις προς πιστωτές ενεργούνται μέσα σε 30 μέρες αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης και εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών μπορεί να κοινοποιήσει την αίτηση σύμφωνα με 122 έως 143 ΚΠΟΛΔ δηλαδή με δικαστικό επιμελητή.


Αν δεν επαναπροσδιοριστεί η αίτηση εμπρόθεσμα τότε λογίζεται ως μη ασκηθείσα και η προσωρινή τυχόν διαταγή που είχε χορηγηθεί καταργείται αυτοδικαίως.


Μέσα σε 60 μέρες από τη κατάθεση της αίτησης οι διάδικοι καταθέτουν τις προτάσεις τους και τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα.

Αν όλοι οι διάδικοι δεν καταθέσουν προτάσεις ή εκπρόθεσμα η αίτηση λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Επίσης προσκομίζουν: α) βεβαίωση υποβολής αίτησης

β) αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων του/της συζύγου γ) ΕΝΦΙΑ.


Κατάθεση προσθήκης μπορούν να υποβάλλουν 15 ημέρες από τη λήξη προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων.


Μέσα επίθεσης και άμυνας αποκλειστικά με τις προτάσεις4ΙΑ

Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση ασκείται με προτάσεις μέσα σε 60 ημέρες και προσεπίκληση ή ανακοίνωση της δίκης μέσα σε 45 ημέρες.


4ΙΒ

Δικάσιμος ορίζεται μέσα σε 15 ημέρες από το κλείσιμο φακέλου δικογραφίας με πράξη διευθύνοντος Ειρηνοδικείου.

Η συζήτηση γίνεται εντός 30 ημερών μετά την πρώτη 15ήμερη ημερομηνία κατ’ εξαίρεση στον απολύτως αναγκαίο χρόνο.

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ηλεκτρονικό ισχύει ως κλήτευση διαδίκων και μπορεί να γνωστοποιείται στους διάδικους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.


Κατά τη συζήτηση δεν εξετάζονται μάρτυρες και γίνεται χωρίς παρουσία Δικηγόρων ή διαδίκων. Δεν επιτρέπεται αναβολή της υπόθεσης, εκδίδεται οριστική απόφαση.


Αν ο Ειρηνοδίκης κρίνει ότι η εξέταση μαρτύρων ή η παροχή διευκρινήσεων από διαδίκους είναι απολύτως αναγκαία διατάσσει την επανάληψη συζήτησης που κοινοποιείται στους διαδίκους. Η επανάληψη γίνετε μεταξύ 15 και 60 ημερών.

Μέσα σε 8 ημέρες από επανάληψη συζήτησης οι διάδικοι δικαιούνται προσθήκη. Η διαδικασία του άρθρου δεν εφαρμόζεται στην εκούσια διαδικασία.4ΙΓ

Κάθε επικοινωνία δικαστηρίου και διαδίκου κοινοποιείται μέσω emaiI.


4ΙΔ

Η απόφαση εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη συζήτηση αίτησης επαναπροσδιορισμού.
4ΙΕ

Σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας κάθε διάδικος μπορεί να προσφύγει στην διαμεσολάβηση Ν. 4640/2019 για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.


4ΙΣΤ


Πιστωτές που δεν έγιναν διάδικοι δικαιούνται να ασκήσουν τριτανακοπή μέσα σε 30 ημέρες από δημοσίευση απόφασης, η οποία συζητείται εντός 60 ημερών από τη κατάθεση της.


4ΙΖ

Ένδικα μέσα και βοηθήματα δικάζονται σύμφωνα με εκούσια διαδικασία. Έφεση ασκείται μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση της απόφασης, αλλιώς σε 6 μήνες από δημοσίευση απόφασης.


4ΙΘ

Χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση για λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία εκδόθηκε την 1Δκεμβρίου 2020 η ΚΥΑ 136042 ΕΞ 2020 Υπουργών Οικονομικών Δικαιοσύνης και Επικρατείας.


Οι μετά τις 15/06/2021 προσδιορισμένες αιτήσεις του Νόμου Κατσέλη λογίζονται ότι αποσύρθηκαν και πρέπει να επαναπροσδιοριστούν βάσει των ανωτέρω άρθρων 4 Α επ.


ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ κόμματος και ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Komentáře


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page